In 2013 is door Amsterdam, Haarlem en provincie Noord-Holland het initiatief genomen voor de Cultuurimpuls Metropoolregio Amsterdam (MRA). Aanleiding is de constatering dat cultuur in toenemende mate van betekenis is voor de ruimtelijke, sociale en economische ontwikkeling van de MRA als internationaal concurrerende metropool, maar dat structurele samenwerking tussen de MRA-partners op dit gebied achterblijft.

De Cultuurimpuls is geleidelijk uitgegroeid tot een stevige ambtelijke samenwerking tussen diverse gemeenten in de MRA (Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, Amstelveen, Almere, Flevoland, Purmerend, Edam-Volendam), de regio’s Gooi- en Vechtstreek (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren) en IJmond (Beverwijk, Uitgeest, Velsen); en de provincies Noord-Holland en Flevoland. De partners werken structureel samen en delen kennis op het gebied van cultuurbeleid. Dit met het doel om de cultuurparticipatie in de regio te vergroten en de aantrekkingskracht en de internationale concurrentiepositie van de MRA op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed te versterken.

Nu is het tijd om de impuls om te bouwen tot een structureel Programma binnen de MRA. Daarnaast vraagt de minister van OCW ter voorbereiding op het landelijk beleid na 2021 om een regioprofiel. Om tot een goed voorstel te komen voor een onderscheidend MRA-cultuurprofiel zijn deelregionale bijeenkomsten georganiseerd. Elke deelregio krijgt zijn eigen bijeenkomst. Aan Thomas van Dalen wordt gevraagd om de bijeenkomsten voor te bereiden, en om het onderzoek en de leiding tijdens de sessies op zich te nemen.

De vragen die centraal staan zijn:

–           Wie zijn we als (deel)regio, wat is onze identiteit (Cultuur en Erfgoed)?

–           Waar staan we nu, wat is de staat van de culturele infrastructuur binnen de regio?

–           Welke opgaven komen er op ons af en wat moet de agenda voor de toekomst zijn?

De uitkomsten van de sessies zijn de basis voor het totale regioprofiel van de MRA zoals dat aan de minister wordt aangeboden.