Thomas van Dalen begeleidde strategische sessies binnen het Fonds Podiumkunsten. Dit met het doel om een start te maken met de (her)positionering van het fonds en de herijking van het beleid.

In interactieve sessies met staf en secretarissen van het fonds werd een grondige analyse gemaakt van de resultaten van de afgelopen beleidsperiode. Aan de hand daarvan werd bepaald welke beweging het fonds in het komende beleidsplan wilde maken.
In nauwe interactie met de directie werden vervolgens visie, missie en de doelstellingen nader gedetailleerd. Ook werden de operationele consequenties op hoofdlijnen in kaart gebracht.

De uitkomsten van de sessies zijn door het fonds als fundament gebruikt voor het nieuwe beleidsplan waarin het thema ‘verbinden’ centraal kwam te staan.

Schermafbeelding 2016-03-10 om 09.40.07