Client Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Category Bedrijfsplanning

Thomas van Dalen ontwierp in opdracht van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het eerste inrichtingsplan voor het Sectorinstituut voor openbare Bibliotheken en het inrichtingsplan voor Bibliotheek.nl. Dit als onderdeel van de door OCW gewenste herziening van de landelijke ondersteuningsstructuur.

In de sector bibliotheken waren de zogenaamde besteltaken, branchetaken en opdrachttaken tot op dat moment nog ondergebracht in één instituut, de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB). OCW kwam met de VOB, het IPO en de VNG overeen om deze taken te splitsen, waarbij een nieuw sectorinstituut op korte termijn operationeel moest zijn.

De VOB bleef de branchetaken vervullen, besteltaken zullen worden ondergebracht bij een nieuw sectorinstituut. Het sectorinstituut ging zich vooral met strategische zaken bezighouden, waaronder bibliotheekvernieuwing en innovatie. De aanbevelingen van de Adviescommissie Bibliotheekinnovatie uit het rapport ‘Innovatie met effect’ vormden het vertrekpunt.

Thomas voerde de opdracht in nauwe samenwerking met collega Bart Drenth uit. Bart nam ook de interim-directievoering van het sectorinstituut ter hand.
Na enkele jaren zelfstandig te hebben gefunctioneerd zijn zowel het sectorinstituut als Bibliotheek.nl onderdeel geworden van de Koninklijke Bibliotheek.

Schermafbeelding 2016-03-10 om 09.29.30