Client Ministerie van Buitenlandse Zaken Category Planontwikkeling
Procesbegeleiding
Strategieontwikkeling

Thomas van Dalen begeleidde de Eenheid Internationaal Cultuurbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij strategiesessies met het doel om effectiever te opereren.

In enkele sessies met de volledige staf maakte de eenheid onder leiding van Thomas een grondige analyse en een aangescherpt operationeel kader. Aan de sessies ging individueel te maken ‘huiswerk’ vooraf. Op die manier kon binnen relatief kort bestek de gewenste diepgang worden bereikt.

Aan het eind van de sessie werd ook een globale veranderagenda opgesteld die de eenheid stapsgewijs zal implementeren. Naast een verslag van de bijeenkomsten bestond het resultaat uit een Balanced Score Card die als kompas voor de (door)ontwikkeling van de eenheid dient.

Schermafbeelding 2016-03-10 om 08.58.59