Client Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) Category Doorlichten en evalueren
Sectoronderzoek

Met collega’s Frans Vreeke en Harmen van der Hoek voerde Thomas van Dalen in opdracht van Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) Het Grote Poppodium Onderzoek uit. We analyseerden de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van de Nederlandse poppodia.

Aanleiding vormden de stormachtige ontwikkelingen in de Nederlandse poppodiumsector in de jaren negentig. Er was een golf van verbouwingen en nieuwbouw en organisaties groeiden in een hoog tempo. Het onderzoek besteedde in het bijzonder aandacht aan het proces van professionalisering.

De centrale vraag was is hoe poppodia en overheden zich in een sterk veranderende wereld zouden moeten opstellen. Het onderzoek richtte zich op de gespecialiseerde poppodia in Nederland. Met een enquête is gedetailleerde informatie verzameld over ongeveer de helft van deze podia.

Naast een uitgebreide eigen enquête is gebruikt gemaakt van de jaarlijkse publicaties van de VNPF In-sight. Ook is een groot aantal gesprekken gevoerd met sleutelfiguren en focusgroepen. Ook vergeleken we de uitkomsten met de resultaten van het laatste brede sectoronderzoek, om zo een historische dimensie toe te voegen.

Het onderzoek mondde uit in strategische aanbevelingen voor de betrokken overheden en voor de poppodia.

Schermafbeelding 2016-03-10 om 08.21.18