Zowel de Bibliotheek Emmen als expertisecentrum De Kunstbeweging leveren op basis van hun afspraken met de gemeente een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de startsituatie van de inwoners. Ze realiseren een breed pakket van diensten die een deel van het antwoord vormen op de uitdagingen waar Emmen staat. In de afgelopen jaren bij verschillende gelegenheden gesproken over de mogelijke meerwaarde van integratie van beide organisaties. Duidelijk is dat beide organisaties een ‘goed gevoel’ hebben bij elkaar en dat de bestaande samenwerking op onderdelen smaakt naar meer.

Om het gevoel te vertalen naar actie, en ook om het gesprek met de gemeente aan te kunnen gaan schakelen ze Thomas van Dalen in om een onderzoek uit te voeren. Thomas onderzoekt de maatschappelijke meerwaarde van de fusie. In samenspraak met beide organisaties worden de ambities concreet gemaakt in een plan. Het plan brengt de operationele consequentie in beeld, schetst de contouren voor de beoogde organisatiestructuur en introduceert een globale fasering. Het levert een rapport op dat zowel directie als bestuur en raad van toezicht houvast geeft en dat ook besluitvorming door de gemeente mogelijk maakt.

Het onderzoek leert dat er veel argumenten zijn die pleiten voor het samengaan. De instellingen delen hun drijfveren en de disciplines vullen elkaar aan. Doelgroepen, doelstellingen en producten schuiven naadloos in elkaar. De traditie en de sterke identiteit van de Bibliotheek en de flexibiliteit en de opgave- gerichtheid van De Kunstbeweging vormen een sterke combinatie. Een geïntegreerd bedrijfsmodel leidt naar verwachting tot een effectievere marketing en communicatie en tot een slimmere doelgroep- benadering. Zo komt er ruimte voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het plan wordt enthousiast ontvangen en de fusie is inmiddels gerealiseerd.