De belangen van producenten van film, animatie, documentaire en interactieve uitingen worden door verschillende verenigingen behartigd. Ook de ondersteuning van de achterban is apart georganiseerd. Erg effectief is dat niet. Te meer omdat de te bevechten belangen grotendeels gelijk op lopen. Voor de meeste betrokkenen is duidelijk dat dit niet lang meer houdbaar zou zijn. Niettemin ligt samengaan gevoelig, omdat zowel naast de grote overeenkomsten ook de verschillende identiteiten van de subsectoren sterk worden beleefd.

Thomas van Dalen voert onderzoek uit en begeleidt een speciale onderzoekscommissie van de voorzitters van de besturen van zowel Animatie Producenten Nederland (APN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Filmproducenten Nederland (FPN) als Interactieve Producenten Nederland i.o. (IPN). De commissie onderzoekt stapsgewijs de wenselijkheid van verdere samenwerking en de beste vorm hiervoor. Ook worden de juridische en organisatorische consequenties uitgewerkt.

De uitkomst is een voorstel voor een nieuwe vereniging die zowel de eigen identiteiten borgt als de samenhang versterkt. Inhoudelijke commissies vormen het fundament van de dagelijkse verenigingsactiviteiten. Een bureau onder verantwoordelijkheid van een hoogwaardig bestuur op afstand ondersteunt de commissies en is namens de ledenvergadering verantwoordelijk voor het overstijgende gezamenlijke verhaal.

De rapportage dient als basis voor gesprekken en positieve initiƫle besluitvorming in de vier verschillende verenigingen.