In opdracht van de provincie Overijssel beoordeelde Thomas van Dalen de positie van museum Natura Docet Wonderryck Twente. Het is gelegen in de plaats Denekamp. Het museum presenteert zich sinds enkele jaren zowel als een natuurhistorisch museum en als een ‘landschapscentrum’. Thomas van Dalen onderzocht de prestaties zowel in kwalitatieve en kwantitatieve vergelijkende zin. Ook nam hij vragenlijsten af en voerde hij intensieve (groeps)gesprekken met zowel de interim-directie, als met medewerkers en bestuurders.

Thomas van Dalen constateerde dat Natura Docet Wonderryck Twente het DNA heeft van een stedelijk museum, de financiering van een middelgroot museum, maar de vestigingsplaats (en de bezoekprestaties) van een klein museum. Het ontbreekt de organisatie aan focus en een helder concept. Dit leidt ertoe dat de potenties niet worden waargemaakt. Hij stelt dat het museum een visionair, maar eenduidig en meer realistisch concept nodig heeft. De transitie die nodig is, vergt consistent en duurzaam leiderschap binnen het museum (directie) en kan alleen lukken als de provincie en de gemeente zich erachter kunnen scharen.

Foto: Natura Docet Wonderryck Twente.