Regionale omroep RTV Oost kampt met een verouderde structuur. Er bestaat ontevredenheid over de interne organisatie en over de kwaliteit van de producten. Er blijft energie in het bedrijf hangen, terwijl de externe uitdagingen groot zijn. In opdracht van directeur-bestuurder Judith Hartman en in samenspel met de organisatie worden daarom een nieuw verhaal en een nieuwe structuur opgebouwd.

Eerst wordt een gelaagd en stapsgewijs onderzoeksproces doorlopen, waarbij in de opvolgende fases steeds opnieuw gesprekken plaatsvinden met alle medewerkers. Ook vindt tussentijdse uitwisseling plaats met belangrijke stakeholders, zoals de mediaraad, de raad van toezicht en de ondernemingsraad. Mogelijke verbeteringen worden zoveel mogelijk gezamenlijk besproken en onderzocht. Tegen het eind van het proces stelt Thomas van Dalen, samen met de directeur-bestuurder, de controller en met hr-adviseur Jos Telman, een organisatieplan op. Daarin worden de consequenties van voorgenomen bestuurlijke keuzes uitgelegd en beargumenteerd, dit in het licht van het voorgaande proces.

In het plan spreekt RTV Oost de ambitie uit om aan relevantie en betekenis te winnen door dichter op de huid van de inwoners van Overijssel te kruipen. De omroep wil meer producties samen met burgers en maatschappelijke organisaties maken; zowel op radio, televisie als online. De omroep wil meer kwaliteit en creativiteit bieden, zichtbaarder zijn en meer op locatie gaan werken.

Het organisatieplan introduceert daartoe een vereenvoudigde structuur. Belangrijk uitgangspunt is een eenduidige aansturing door de directeur-bestuurder en de hoofdredacteur, die samen de directie gaan voeren. Ze trekken voortaan samen op, uiteraard met inachtneming van de journalistieke onafhankelijkheid en de rol van de hoofdredacteur. Onder deze directie worden herkenbare teams gevormd met een hoge mate van autonomie, die werken op basis van een doordacht plan met scherpe doelen en een eigen begroting.

Het plan introduceert ook nieuwe functies en bestaande taken worden anders belegd. Ook worden nieuwe processen ge├»ntroduceerd. Daarnaast wordt ruimte in de begroting gemaakt om de noodzakelijke professionele doorontwikkeling van het bedrijf veilig te stellen. Het plan gaat als gevolg daarvan ook met vermindering van het aantal fte’s gepaard. De ondernemingsraad adviseert, na onderhandeling over de voorwaarden voor individuele medewerkers, positief over het plan.