Samen met zijn collega Frans Vreeke onderzoekt Thomas van Dalen de toekomst van de stedelijke infrastructuur voor de podiumkunsten van Amersfoort. Dit in relatie tot de stedenbouwkundige plannen en de voorziene groei van de stad. Deze opgave volgt uit een breed ondersteunde motie die in de gemeenteraad. Er wordt deskonderzoek uitgevoerd en er worden interviews afgenomen in en om de sector en met bestuurders en raadsleden. Ook vinden meerdere groepsgesprekken plaats met vertegenwoordigers van culturele organisaties, creatieve producenten en organisatoren.

Het onderzoek leert dat de stad barst van de idee├źn en initiatieven. De groeipotentie is voelbaar. Er is sprake van een grote betrokkenheid en van een frisse energie. De keerzijde is dat de stad, zo leert het onderzoek, qua infrastructuur onmiskenbaar minder goed is bedeeld en dat de middelen voor exploitatie en programmering ronduit karig zijn. Daardoor komt de politiek gewenste verbreding ook onvoldoende van de grond. De onderzoekers concluderen dat een dubbele inhaalslag moet worden gemaakt. De huidige infrastructuur kan met meer middelen beter worden benut en de omvang van de stad rechtvaardigt een schaalvergroting die tot nu achterwege bleef.

Het onderzoek is voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders aanleiding om structureel meer middelen voor cultuur uit te trekken. Ook wordt besloten om de plannen voor een nieuw en gecombineerd cultuurgebouw voor de podiumkunsten concreet te maken.

Lees het artikel in het AD

Illustratie: Noahh Architecten