In opdracht van de gemeente Eindhoven richtte Thomas van Dalen Cultuur Eindhoven op. Dit volgens een door bureau Blueyard opgesteld organisatieplan. Cultuur Eindhoven is het eerste gemeentelijk cultuurfonds in Nederland dat het volledige stedelijke cultuurbeleid uitvoert.

Als kwartiermaker was Thomas van Dalen verantwoordelijk voor de zogenaamde Cultuurscan en de Concept Cultuurbrief. Ook was hij verantwoordelijk voor de opbouw van de organisatie en voerde hij de interim-directie. Hij leidde de werving van de Raad van Toezicht en de werving van de directeur-bestuurder.

Samen met de gemeente werd huisvesting gevonden. Met het team werden diverse praktische zaken tot stand gebracht zoals een spreekuur en een nieuwsbrief. Ook hebben werd het subsidiehuis uitgedacht inclusief het beoordelingsproces door de Cultuurraad.

Met het team ontwikkelde hij vervolgens de subsidieregeling en de interne reglementen. Ook verstrekte hij de opdracht voor de bouw van een digitaal aanvraagsysteem en herzag hij de begroting. Er werd een website gemaakt en een ruw communicatieplan. In februari 2016 nam Tanja Mlaker het stokje van Thomas over als vaste directeur.


Schermafbeelding 2016-03-10 om 12.39.23