Thomas van Dalen voerde in opdracht van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een evaluatie van het functioneren van deze organisatie uit. 

Naast een bescheiden deskonderzoek bestond het onderzoek voornamelijk uit gesprekken. Het betrof commissieleden, bureaumedewerkers, ambtenaren en een bijzonder groot aantal vertegenwoordigers van de cultuursector en aanverwante beleidsvelden. Ook werd gesproken met de wethouder en met gemeenteraadsleden. In totaal is met ongeveer zestig personen gesproken.

Het onderzoek is extern en onafhankelijk begeleid door een begeleidingscommissie die bestond uit: Clayde Menso (directeur-bestuurder Amsterdams Fonds voor de Kunst), Monika Sie Dhian Ho (directeur Wiardi Beckman Stichting) en Siebe Weide (algemeen directeur van de Museumvereniging). Het eindrapport is door de voorzitter van de RRKC aangeboden aan de wethouder.

 

Schermafbeelding 2016-03-10 om 12.21.02