In opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst begeleidt Thomas de interne evaluatie van de nieuwe meerjarige regelingen. Het fonds wil de ervaringen systematisch tegen het licht houden. Het fonds voert een grondige evaluatie uit waarbij digitale vragenlijsten worden gecombineerd met diepgaande klankbordgesprekken onder zijn leiding.

Het onderzoek omvat zowel technische als inhoudelijke aspecten (procesgang, transparantie, gehanteerde criteria en communicatie). Zowel aanvragers, adviseurs als medewerkers worden betrokken. Stap voor stap wordt in kaart gebracht hoe het fonds heeft gefunctioneerd en welke lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst. De uitkomsten worden door het fonds direct gebruik om interne verbeteringen door te voeren.