Poppodium de Vorstin in Hilversum zit in een lastig parket. Het kampt met een tekort en met een algemeen gebrek aan vertrouwen in de inhoudelijke koers. De verhoudingen met de gemeente zijn niet optimaal en de oude directeur is door het bestuur naar huis gestuurd. In samenspel met het hele team, en in opdracht van interim-directeur Loes Wagenmaker maakt Thomas van Dalen een nieuw meerjarenplan. Ook de gemeente is bij het proces betrokken. Het plan introduceert een programmastrategie die de betekenis van Podium de Vorstin voor de stad en jonge mensen vergroot.

Naast de inhoudelijke strategie omvat het plan een breed-omvattend afsprakenpakket dat moet leiden tot een duurzaam gezonde situatie. Zo wordt het eigen vermogen aangevuld en vindt overdracht plaats van onder andere de licht- en geluidsinstallatie, de horecainstallatie en het bijbehorende onderhoudsbudget. Ook wordt voorgesteld om de governance-regels aan te scherpen en wordt een nieuw bestuur voorgesteld.

De gemeenteraad van Hilversum sprak brede steun uit voor het totaalpakket.