Client Gemeente Amsterdam Category Procesbegeleiding
Reorganiseren

De afdeling Ruimte en Duurzaamheid is het onderdeel van de gemeente Amsterdam dat zich bezighoudt met stedenbouw, planologie en duurzaamheid. De afdeling is in korte tijd sterk gegroeid tot ongeveer 500 fte en kreeg er nieuwe taken bij. De organisatie staat onder druk van een sterk veranderende omgeving. De structuur die enkele jaren geleden werd bedacht lijkt niet meer aan te sluiten. De organisatie is te complex geworden voor een organisatie van deze omvang en de span of control van leidinggevenden is te groot geworden.

In rechtstreekse opdracht van directeur Esther Agricola verkent Thomas van Dalen organisatievorm, overlegstructuren en de organisatiecultuur van de dienst Ruimte & Duurzaamheid. Een eerste verkenningsronde leidt na gesprekken op alle niveau’s tot een herijkingstraject onder zijn leiding. In dat traject participeren vertegenwoordigers van alle niveau’s en teams. Naast een nieuwe organisatiestructuur doen Thomas en zijn collega Jan Varossieau voorstellen voor herdefinitie van rollen en overlegstructuren.