Voor de gemeente Venlo onderzocht Thomas van Dalen het functioneren van de grote culturele instellingen. Poppodium Grenswerk was al eerder het onderwerp van een diepgaand exploitatieonderzoek. Naar Theater De Maaspoort, de Bibliotheek Venlo en Kunstencentrum Venlo werd een benchmark-onderzoek uitgevoerd. De prestaties van de instellingen werden vergeleken met die van vergelijkbare Nederlandse instellingen. Ook werd per instelling een kwalitatieve analyse gemaakt op basis van vragenlijsten en werksessies met de directeuren en met hun teams. Op basis van deze stappen werd een rapport opgesteld met adviezen voor de gemeente en voor de instellingen.

Uit het onderzoek bleek dat de instellingen in Venlo in vergelijking uitstekend presteren. Ook bleek een sterke mate van verwevenheid van de activiteiten van de instellingen met de bredere stedelijke beleidsagenda. Het onderzoek leidde tot het advies om de instellingen voortaan meerjarig te subsidiƫren. Ook stelde Thomas van Dalen voor om de instellingen voortaan integraal aan te sturen, en niet meer uitsluitend vanuit de smalle benadering van cultuurbeleid. De gemeente Venlo nam de adviezen over. Ook werden de subsidies aan Poppodium Grenswerk en aan de Bibliotheek Venlo verhoogd. De instellingen zelf gebruiken de specifieke aanbevelingen uit het rapport voor hun eigen doorontwikkeling.

Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt