Client Stichting Lezen Category Doorlichten en evalueren
Planontwikkeling

Samen met taalspecialist Kees Broekhof van Sardes en met projectleider Lea Kessels van Kunst van Lezen ontwierp Thomas van Dalen een handzame jaarlijkse monitor de Bibliotheek op school. Bibliotheken en basisscholen kunnen dit instrument gebruiken om de samenwerking kritisch te blijven monitoren.

monitor

De wetenschap leert dat de invloed van een professioneel bibliotheekfiliaal binnen een school op leesgedrag groot is. Scholen en bibliotheken hebben er belang bij om deze voortgang structureel te volgen. Met de jaarlijkse monitor kunnen bibliotheken en scholen hun beleid bijsturen en aan overheden laten zien wat de meerwaarde is. De monitor vergelijkt de uitkomsten van een school met landelijke en regionale informatie. Met een druk op de knop rolt er een rapportage uit.
De opdrachtgevers van dit project zijn Stichting LezenBibliotheek ‘s-Hertogenbosch en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

Aan de vierde meting van de Monitor de Bibliotheek op school deden reeds 1.000 leesconsulenten, 9.600 leerkrachten en 96.000 leerlingen mee. Dit levert een schat aan gegevens op die bibliotheken en scholen inzetten om hun samenwerking te optimaliseren. Naast de stand van zaken kunnen bibliotheken en scholen inmiddels ook kijken naar de trends en de ontwikkelingen die de samenwerking na meerdere jaren oplevert qua opbrengsten voor de leerlingen.