Client Gemeente Deventer Category Bedrijfsplanning
Haalbaarheidsonderzoek

Thomas van Dalen onderzocht samen met collega Frans Vreeke en met bouwkostenbureau bbn de haalbaarheid van een nieuw theaterfilmhuis voor Deventer. De haalbaarheidsstudie die zij maakten bestaat uit drie onderdelen: een bedrijfsplan, een programma van eisen en een bouwkostenraming.

Ze begeleidden beide organisaties bij de ontwikkeling van een degelijk en ambitieus bedrijfsplan. Daarin verwerkten ze marktverkenningen voor de onderdelen film, theater en horeca als onderbouwing. Vervolgens werden de gemaakte ruimtestaten vertaald in een programma van eisen met de daarbij horende bouwkostenraming.

Door fusie en gezamenlijke huisvesting van Theater Bouwkunde en Filmhuis De Keizer ontstond volgens de studie een totaal nieuwe voorziening. De studie ging uit van een capaciteitssprong (naar vijf filmzalen) en een verdiepingsslag. Op jaarbasis kunnen daarmee meer dan vijfduizend filmvoorstellingen worden gebracht en een bijzonder theateraanbod van 130 theatervoorstellingen.

De studie en de onderliggende marktonderzoeken toonden aan dat de ambities realistisch waren. Ze vormden daadwerkelijk een grote kans voor Deventer en de omliggende regio. Het rapport was de aanleiding voor positieve besluitvorming door de gemeente Deventer. Het legde de basis voor Film & Theater de Viking aan de Welle. De bouw is nu in voorbereiding.

Schermafbeelding 2016-03-10 om 11.09.01