Topfuncties gaan met hoge druk gepaard en het maken van keuzes is niet altijd even gemakkelijk. Een fout is snel gemaakt. Tijd voor bespiegelen is zelden structureel in agenda’s ingebouwd. En medewerkers, toezichthouders en opdrachtgevers lenen zich niet altijd om vertrouwelijk mee te sparren. Dan kan er behoefte zijn aan een neutraal iemand die de complexiteiten van de sector kent en het perspectief van de bestuurder/directeur begrijpt en die ook snel de juiste kennis, ervaring en adviezen in kan brengen. Dat geeft extra houvast en kan soms het cruciale verschil maken.

Thomas van Dalen coacht vanuit die gedachte met regelmaat bestuurders en directeuren met topfuncties in cultuur, media en publieke domein. Onderwerp van de coaching zijn interne en externe hobbels die de functionaris ervaart bij de realisatie van de strategische doelen van de organisatie. Doorgaans krijgt de coaching de vorm van periodieke gesprekken. Soms voor korte periodes, soms veel langer. Met regelmaat wordt ook ad hoc een beroep op hem gedaan. Ook ondersteunt Thomas van Dalen zijn opdrachtgever met regelmaat door belangrijke stukken mee te lezen.