Thomas van Dalen en zijn collega Frans Vreeke lichtten in opdracht van de Raad van Toezicht van Stichting Stedelijke Musea de organisatie door.

Ruim twee jaar na verzelfstandiging en fusie waren de Raad van Toezicht en de directie van mening dat de bedrijfsvoering van MuseumgoudA tegen het licht gehouden moest worden. De belangrijkste aanleiding was het feit dat de exploitatie al enkele jaren met een negatief resultaat werd afgesloten.

Het onderzoek richtte zich met name op de exploitatie en de organisatie, met speciale aandacht voor de administratieve organisatie. Op basis van het onderzoek werden aanbevelingen gedaan voor een pittig maatregelenpakket.
Het betrof onze meer voorstellen voor een professionaliseringsslag, verzakelijk, versterking van de relatie met stakeholders en belangrijke ingrepen in de exploitatie.