Client Stichting Lezen Category Kwartiermaken
Procesbegeleiding

Voor Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken leidde Thomas van Dalen een speciaal campagneteam over leesbevorderingsnetwerken voor bibliotheken. Dit met het doel om bij te dragen aan versnelling met de implementatie van de Bibliotheek op school en BoekStart in de kinderopvang.

De campagne bestond uit workshopseries op maat en themaconferenties. In drie jaar tijd namen in totaal 160 bibliotheekmedewerkers/PSO-medewerkers of stakeholders deel aan de workshops. Deelnemers oordeelden positief tot zeer positief over de aanpak, inhoud en de impact.
Ook de spin-off van de conferenties was groot. Vaak bleek de conferentie een aanzet voor politieke en bestuurlijke actie. Ook werd de opzet van de conferentie op tientallen plekken in het land gekopieerd op een vaak lokale schaal.

Er namen circa 650 personen aan de conferenties deel, waarvan zeker 90% stakeholder was van gemeenten en educatieve instellingen. Dit alles maakt dat de werkelijke impact van de campagne op meerdere niveaus kan worden gewaardeerd en als een succes kan worden beschouwd. Lees meer hierover in het eindrapport.
(Foto: Janiek Dam).