De Volksuniversiteit Veenendaal is niet langer levensvatbaar als zelfstandige businesscase. De organisatie kent een tamelijk dramatische neergang van het aantal cursisten en voor de noodzakelijke fundamentele herijking ontbreekt het aan kracht en middelen. Thomas van Dalen onderzoekt of de integratie van Volksuniversiteit en de Bibliotheek in Veenendaal een oplossing kan vormen, zowel inhoudelijk als financieel.

Thomas begeleidt een werkgroep met experts van beide organisaties en met externen die de haalbaarheid van het onderbrengen van de functie volwasseneneducatie binnen de dienstverlening van de Bibliotheek in kaart brengt. Met de werkgroep wordt een nieuw educatief aanbod ontwikkeld. Dit omvat drie programmalijnen; een Leercafé (overdracht kennis en vaardigheden door middel van cursussen, leerzame bijeenkomsten en excursies), een Stadsacademie (korte cursussen en lezingen op het gebied van wetenschap, techniek, kunst en religie) en een Stadsatelier, waarbij het ‘maken’ centraal staat (beeldende vorming, techniek, 3Dprint ontwerp en printing en 21 ste eeuwse vaardigheden).

Het plan is om de Volksuniversiteit organisatorisch onder te brengen bij de Bibliotheek. Er zijn daarvoor drie scenario’s ontwikkeld. Het college van burgemeester en wethouders rèageert positief en gaat nu met de raadscommissie in gesprek over de gevolgen ervan en over het te prefereren scenario.