Thomas van Dalen doet haalbaarheidsonderzoek en maakt samen met instellingen ondernemingsplannen. Daarnaast voert hij toekomstverkenningen en sectoronderzoeken uit. In opdracht van overheden voert hij regelmatig doorlichtingen uit. Ook het maken van bezuinigingsplannen hoort daarbij; dit altijd vanuit het perspectief van vernieuwing.